Įvyko eilinis Lietuvos kooperatyvų konfederacijos suvažiavimas

Balandžio 17 d. įvyko kasmet organizuojamas eilinis Lietuvos kooperatyvų konfederacijos suvažiavimas, kuriame dalyvavo visi keturi steigėjai bei jų deleguoti atstovai. Lietuvos kooperatyvų konfederacijos steigėjai yra kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga (Lietkoopsąjunga), asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU), Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija (LŽŪKA) ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“.

Suvažiavime dalyvavo ir balsavimo teisę turėjo ALKU valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus ir ALKU valdybos narys Fortunatas Dirginčius.

Suvažiavime priimti nutarimai: 

1. Patvirtinta Lietuvos kooperatyvų konfederacijos veiklos ataskaita už 2017 metus. 

2. Pristatyta ir patvirtinta Lietuvos kooperatyvų konfederacijos revizoriaus ataskaita už 2017 metus. 

3. Pristatytas ir patvirtintas Lietuvos kooperatyvų konfederacijos finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus. 

4. Patvirtintas ir patikslintas Lietuvos kooperatyvų konfederacijos veiklos planas 2018 metams. 

5. Pritarta Lietuvos kooperatyvų konfederacijos įstatų keitimui.

6. Naujai kadencijai išrinkta Lietuvos kooperatyvų konfederacijos revizorė.