Lietuvos kooperatyvų konfederacijos suvažiavime išrinktas naujas tarybos pirmininkas

Liepos 4 d. įvyko Lietuvos kooperatyvų konfederacijos neeilinis suvažiavimas, kurio metu atnaujinta taryba bei išrinktas tarybos pirmininkas. Naujuoju tarybos pirmininku vienerių metų kadencijai išrinktas Dainius Kižauskas, atstovaujantis Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijai. Prieš tai tarybos pirmininko pareigas ėjo Ramūnas Stonkus, atstovaujantis Asociacijai Lietuvos kredito unijos.

„Per praėjusius metus pastebimas akivaizdus kooperacijos proveržis. Kooperacija ir toliau skinasi kelią pirmyn, kooperatyvai vis labau bendradarbiauja tarpusavyje, siekdami dar didesnio našumo ir efektyvumo. Manau, kad ateityje vieningai veikianti Lietuvos kooperatyvų konfederacija suvienys dar daugiau narių bei paskatins ekonominį bendradarbiavimą tarp įvairių kooperacijos formų“, – įsitikinęs buvęs tarybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tarybą sudaro 4 nariai, atstovaujantys skirtingoms asociacijoms:

Dainius Kižauskas (Lietuvs žemės ūkio kooperatyvų asociacija),

Ramūnas Stonkus (Asociacija Lietuvos kredito unijos),

Alvydas Pridotkas (KB „Lietuvos kooperayvų sąjunga“),

Jonas Kuzminskas (Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“).

Lietuvos kooperatyvų konfederacija įsteigta 2014 m. birželio 20 d. ir Seime pasirašyta steigimo sutartis. Sutartį pasirašė Kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdybos pirmininkas Robertas Miliauskas, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkė Jūratė Dovydėnienė, Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos valdybos narys Alvydas Vizbickas.

Keturi steigėjai: kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga (Lietkoopsąjunga), asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU), Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija (LŽŪKA) ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ savo vadovų parašais sutvirtino naują etapą Lietuvos kooperacijos istorijoje.