Žemės ūkio ministerijoje aptartos kooperacijos skatinimo galimybės

Birželio 19 d. Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) vyko apskritojo stalo diskusija dėl galimybių kooperacijai skatinti. Kartu su Žemės ūkio ministru ir atstovais apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo ir Seimo Kaimo reikalų komiteto atstovai, Lietuvos kooperatyvų konfederacijos nariai, Asociacijos Lietuvos kredito unijos nariai, kurie vieningai pritarė, kad ir toliau būtų skatinama bei plėtojama kooperacijos veikla. 

Kalbėdamas apie kooperacijos skatinimą, Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas akcentavo, kad ministerija yra atvira pasiūlymams bei galimoms kooperacijos skatinimo iniciatyvoms. 

„Iki šios dienos žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis pripažinti 5, praėjusiais metais – 32 kooperatyvai. Žinoma, norėtųsi, kad ūkininkai aktyviau jungtųsi į kooperatyvus, juk ne veltui sakoma – kur du stos, visada daugiau naudos. Ministerija kooperacijai skiria tikrai daug dėmesio, tačiau kooperacijai skatinti nepakanka vien piniginio postūmio, reikia ir noro bendradarbiauti, iniciatyvų iš ūkininkų bei siekio augti“, – įsitikinęs žemės ūkio ministras B. Markauskas.

Diskusijos dalyviams ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorius Mindaugas Palionis pristatė, kokios galimos kooperacijos skatinimo galimybės, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą (KPP). M. Palionis atkreipė dėmesį, kad kooperatyvų veiklos pradžiai skatinti yra numatyta atskira priemonė „Gamintojų grupių organizacijų įsisteigimas“, kurios veiklos sritis „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“. Pagal pristatytą veiklos sritį paraiškas bus galima teikti nuo šių metų rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 29 d. 

Pristatytai priemonei numatyta skirti 1,788 mln. eurų, tačiau paramos suma už kiekvienus verslo plano įgyvendinimo metus negalės viršyti 100 tūkst. eurų. Pripažinta gamintojų grupė galės gauti iki 500 tūkst. eurų paramą už tinkamą penkerių metų verslo plano įgyvendinimą. 

Diskusijos dalyviai aptarė papildomus atrankos balus, skiriamus pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, taip pat buvo išskirti pagrindiniai tinkamumo kriterijai bei tinkamos finansuoti išlaidos. 

M. Palionis atkreipė dėmesį, kad šiais metais vasario 14 d. buvo patvirtintas II KPP pakeitimas, nustatantis didesnes galimybes pripažintų kooperatyvų rėmimui pagal KPP investicines priemones. Esminiais pakeitimai galima laikyti tai, kad pakeistas žemės ūkio veiklos apibrėžimas, suteikta galimybė paramos kreiptis pripažintam žemės ūkio kooperatyvui, užsiimančiam iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų supirkimu ir jų realizavimu arba supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu. Paraiškos pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ bus priimamos nuo rugsėjo 4 d. iki spalio 31 d. Šiam paraiškų surinkimui skirta 40 mln. eurų.

Kooperacija skatinama ir per veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (ar) plėtrą. Pripažinti žemės ūkio kooperatyvams, užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, paramos intensyvumas siektų 50 proc. Tačiau svarbu paminėti, kad 2017 m. paramos paraiškų rinkimas pagal šią veiklos sritį nenumatytas.

Taip pat vienas iš pakeitimų - atsisakyta kai kurių reikalavimų taikymo pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams bei padidintas galimas paramos intensyvumas.