Įvyko kasmetinis Lietuvos kooperatyvų konfederacijos suvažiavimas

Balandžio 20 d. Vilniuje vyko eilinis Lietuvos kooperatyvų konfederacijos (LKK) suvažiavimas. Dalyvauti suvažiavime buvo pakviesta po tris atstovus iš Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU), Lietuvos kooperatyvų sąjungos, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“.

Pradėdamas suvažiavimą, LKK Tarybos pirmininkas Ramūnas Stonkus pristatė deleguotus narius, taip pat atvykusius svečius iš Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos miško savininkų asociacijos. 

Suvažiavimo pradžioje R. Stonkus supažindino su darbotvarkės klausimais, išrinko suvažiavimo pirmininką bei sekretorių. 

LKK Tarybos pirmininkas R. Stonkus trumpai svečiams pristatė LKK steigėjus, supažindino su pagrindiniais veiklos principais bei uždaviniais, kurių savo veikloje siekia LKK nariai. R. Stonkus pristatė nuveiktus darbus ir esamą situaciją. Konfederacijos apskaitą tvarkanti finansininkė pristatė finansines ataskaitas už 2016 metus. Taip pat pristatyta ir revizoriaus ataskaita. 

R. Stonkus suvažiavimo dalyviams išsamiai pristatė veiklos planą 2017 metams. Akcentavo, kurie darbai jau padaryti, o kokios veiklos laukia artimiausiu metu. Pristatyta ir LKK pajamų ir išlaidų sąmata. Suvažiavime dalyvaujantys atstovai patvirtino veiklos ataskaitą, finansines ataskaitas, revizoriaus ataskaitą, veiklos planą, pajamų ir išlaidų sąmatą.

Suvažiavimo metu diskutuota dėl aktyvesnio kooperacijos viešinimo ne tik regioninėje, bet ir nacionalinėje žiniasklaidoje. Siekdama viešinti geruosius kooperacijos pavyzdžius, LKK siek aktyviau bendradarbiauti su Žemės ūkio ministerija bei skatins savo narių aktyvesnį įsitraukimą dalijantis gerąja patirtimi.