Skatinama kooperacija žemės ūkio srityje

Vasario 14-ąją Lietuvos kooperatyvų konfederacijos organizuotame tarybos narių posėdyje aptarti nuveikti darbai, pristatyta veiklos ataskaita bei patvirtintos finansinės ataskaitos už 2016 metus. Posėdžio metu diskutuota ne tik apie pasiektus rezultatus kooperacijos srityje, tačiau gvildentos ir atskirų kooperatyvų formų problemos teisinėje aplinkoje.

Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tarybos pirmininkas Ramūnas Stonkus pristatė veiklos ataskaitą bei pasidžiaugė, kad kooperacijai skiriamas vis didesnis dėmesys ir iš valdžios institucijų. „Siekdami skatinti kooperacijos plėtrą, turime ir toliau bendradarbiauti įtraukdami ir kitas kooperacijos formas. Bene viena geriausių išeičių smulkiems ūkininkams yra kooperavimasis, leidžiantis tinkamai valdyti ūkį bei užtikrinantis maksimalią naudą“, – įsitikinęs Lietuvos kooperatyvų konfederacijos vadovas R. Stonkus.

Kalbėdami apie kooperacijos plėtrą, norime atkreipti dėmesį, kad Europos Komisija pritarė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos antrajam pakeitimui.

Pagrindiniai pakeitimai yra susiję su kooperacijos plėtros skatinimu žemės ūkyje. Praplėstas žemės ūkio veiklos apibrėžimas, nustatant, kad pripažintų žemės ūkio kooperatyvų veikla superkant ir realizuojant savo narių pagamintus žemės ūkio produktus taip pat yra priskiriama žemės ūkio veiklai. Tai reiškia, kad šie kooperatyvai turės galimybę kreiptis paramos pagal programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą” veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”.

Taip pat pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą” veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ numatyta galimybė taikyti didesnį (maksimaliai galimą) paramos intensyvumą – 50 proc.