Įvyko eilinis Lietuvos kooperatyvų konfederacijos suvažiavimas

Balandžio 17 d. įvyko kasmet organizuojamas eilinis Lietuvos kooperatyvų konfederacijos suvažiavimas, kuriame dalyvavo visi keturi steigėjai bei jų deleguoti atstovai. Lietuvos kooperatyvų konfederacijos steigėjai yra kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga (Lietkoopsąjunga), asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU), Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija (LŽŪKA) ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“.

Lietuvos kooperatyvų konfederacijos suvažiavime išrinktas naujas tarybos pirmininkas

Liepos 4 d. įvyko Lietuvos kooperatyvų konfederacijos neeilinis suvažiavimas, kurio metu atnaujinta taryba bei išrinktas tarybos pirmininkas. Naujuoju tarybos pirmininku vienerių metų kadencijai išrinktas Dainius Kižauskas, atstovaujantis Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijai. Prieš tai tarybos pirmininko pareigas ėjo Ramūnas Stonkus, atstovaujantis Asociacijai Lietuvos kredito unijos.

„Joniškio aruodas“ dešimtmečio proga sodino parką

Joniškio miesto „Saulės“ parkas šiandien „išaugo“ dar per 150-čia medžių – kooperatyvas „Joniškio aruodas“, šiemet minintis savo veiklos dešimtmetį, savo gražią šventę nusprendė švęsti kartu su joniškiečiais ir sukakties proga sodinti miesto parką. Per dešimt metų vienu stipriausiu grūdinių kultūrų augintoju Lietuvoje tapęs kooperatyvas dabar valdo per 14 500 ha žemės, yra subūręs 81 narių ir nuolat rūpinasi plėtra ir materialinės bazės stiprinimu – kooperatyvas daug investavo ir dabar sėkmingai naudoja 45 000 t talpos elevatorių, pastatytas ir 2.300 m2 antžeminis sandėlis trąšų sandėliavimui.

Kviečiame dalyvauti seminare

Spalio 12 d. (ketvirtadienį) Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ kviečia dalyvauti organizuojamame seminare „Vadovavimas ir organizacinė plėtra - kooperatyvų strategijos kūrimas bei prisitaikymas prie besikeičiančios aplinkos.

Žemės ūkio ministerijoje aptartos kooperacijos skatinimo galimybės

Birželio 19 d. Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) vyko apskritojo stalo diskusija dėl galimybių kooperacijai skatinti. Kartu su Žemės ūkio ministru ir atstovais apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo ir Seimo Kaimo reikalų komiteto atstovai, Lietuvos kooperatyvų konfederacijos nariai, Asociacijos Lietuvos kredito unijos nariai, kurie vieningai pritarė, kad ir toliau būtų skatinama bei plėtojama kooperacijos veikla. 

ŽŪK ,,Joniškio aruodas“: partnerystė, pasitikėjimas ir sėkmė

Žemės ūkio kooperatyvo (ŽŪK) ,,Joniškio aruodas“ sėkmės istorija visai Lietuvai yra puikus pavyzdys, kaip ūkininkai, pasitikėdami vieni kitais, siekdami bendrų tikslų ir tikėdami savo pergale, prieš dešimt metų įkūrė kooperatyvą, kuris sėkmingai plėtoja savo veiklą. Per pirmąjį veiklos dešimtmetį žemdirbiams teko nueiti nelengvą išbandymų kelią. Bendro tikslo siekimas ir vienybės jėga duonos augintojams padėjo įveikti nemažai sunkumų – jie sukūrė klestinčią, pelningai dirbančią įmonę. Susirinkę į pirmojo bendro darbo dešimtmečio šventę kooperatyvo nariai kartojo žodžius: ,,Kelias į sėkmę nueitas kartu“.

Seimo Kaimo reikalų komitete aptarti klausimai kooperacijai skatinti

Balandžio 12 d. vyko Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis, kuriame buvo svarstyti klausimai „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių“ bei dėl įstatymų kooperacijai skatinti įgyvendinimo. Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas apžvelgė Vyriausybės programą ir atkreipė dėmesį, kad parengtoje programoje didelis dėmesys skiriamas kooperacijos skatinimui, jos vystymuisi, siekiama didinti išgrynintų kooperatyvų steigimąsi.