Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija (LŽŪKA) įkurta 2012 m. vasario 28 d. LŽŪKA priklausantys kooperatyvai jungia 280 ūkininkų, kurie iš viso dirba 71 tūkst. ha ploto. 

Asociacijos nariai: 

 • Žemės ūkio kooperatyvas „Joniškio aruodas“
 • Žemės ūkio kooperatyvas „LIT-KOOP“
 • Žemės ūkio kooperatyvas „Šiaurės Aruodai“
 • Žemės ūkio kooperatyvas „Vilkaviškio grūdai“
 • Kooperatyvas „Lietuviški javai“
 • Kooperatyvas „Šiaulių aruodas“
 • Žemės ūkio kooperatyvas „Viduklė“

Asociacijos tikslai:

 1. Lietuvos žemės ūkio vystymo strateginius tikslus atitinkanti kooperacijos plėtra;
 2. atstovauti kooperatyvams santykiuose su valstybės institucijomis, vidaus ir užsienio rinkų partneriais;
 3. diegti pažangias technologijas bei mokslo rekomendacijas, kurios gerokai padidintų darbo našumą, pagerintų produkcijos kokybę bei sumažintų savikainą;
 4. inicijuoti naujų narių kooperatyvų steigimą, koordinuoti jų veiklą;
 5. rengti seminarus, konferencijas, parodas, ruošti metodines rekomendacijas, informacinius biuletenius Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais;
 6. organizuoti Asociacijos narių kvalifikacijos kėlimą, mokymą, konsultavimą, stažuotes šalyje ir užsienyje;
 7. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių ir tarptautinėmis organizacijomis, būti jų nare;
 8. tarpininkauti užmezgant kontaktus su kitais žemės ūkio srityje dirbančiais subjektais, bendradarbiauti su Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmais, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir kitomis institucijomis;
 9. dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų projektus, reglamentuojančius Asociacijos ir jos narių veiklą;

Daugiau apie Asociaciją galite sužinoti čia: http://lzuka.lt/lt/#naujienos