Lietuvos kooperatyvų sąjunga (Lietkoopsąjunga)

Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga (Lietkoopsąjunga) – įstaiga, veikianti pagal bendrovės įstatus. Įsteigta „Lietūkio“, veikusio nuo 1923 m., pagrindu, dabar ji vienija 36 juridinius narius. Kooperacijos įmonėse dirba apie 3,8 tūkst. darbuotojų.

Misija
Tenkinti Lietkoopsąjungos narių ekonominius ir kitus poreikius. Suburti kooperatyvus ir įmones, ginti Sąjungos narių interesus, atstovauti jiems valstybės ir kitose institucijose, stiprinti jų ekonominę būklę bei konkurentingumą, plėtoti kooperatinį judėjimą ir efektyviai valdyti turimą turtą, įsteigtas įmones ir gautą pelną naudoti Lietkoopsąjungos tikslams įgyvendinti.

Vizija
Lietkoopsąjunga – tai prekybos, gamybos, vartotojų, paslaugų, darbuotojų ir kitų kooperatyvų bei kooperatinių bendrovių (toliau – kooperatyvai) demokratiškai, tarpusavio pasitikėjimo pagrindu, valdoma organizacija, įsteigta jų interesams ginti ir poreikiams tenkinti. Stiprindama savo juridinių narių integraciją Lietkoopsąjunga padeda kooperatyvams savarankiškai plėtoti prekybą ir kitą veiklą. Centralizuotos tik tam tikros Lietkoopsąjungai deleguotos funkcijos, kurios leidžia nariams turėti papildomos ekonominės naudos.

Lietkoopsąjunga atstovauja savo narių interesams valstybinėse, kooperatinėse ir kitose Lietuvos institucijose bei tarptautinėse organizacijose. Ji yra 7 uždarųjų akcinių bendrovių steigėja, kurios verčiasi didmenine ir mažmenine prekyba, alkoholinių gėrimų gamyba, prekybos, poilsio organizavimu, patalpų nuoma ir kita veikla. 

Prekyba – pagrindinė Lietkoopsąjungos narių ir įmonių veiklos sritis. Iš jos gaunama 89 proc. visų pajamų. 

2000 m. Lietkoopsąjunga kartu su  juridiniais nariais ir įmonėmis sukūrė abiems pusėms naudingą KOOPS prekybos sistemą. Tai padaryta siekiant kokybiškiau tenkinti gyventojų poreikius, sudaryti palankesnes sąlygas savo narių verslui. Pradėjus veikti KOOPS sistemai sumažėjo prekybininkų darbo sąnaudos, pagerėjo jų bendradarbiavimas su tiekėjais, atsirado pirkėjų pasitikėjimas, padidėjo apyvarta.

Lietkoopsąjungos veikloje svarbią vietą užima ir gamybą vykdančios įmonės. Visiems gerai žinoma UAB „Lietuviškas midus“ produkcija.

UAB „Kretingos žvėrininkystės ūkis“ – viena iš stambiausių švelniakailių žvėrelių augintojų Baltijos šalyse. Visi paruošti kailiai parduodami aukcionuose.

Lietkoopsąjunga yra Vilniaus kooperacijos kolegijos – vienos iš didžiausių nevalstybinės Lietuvos aukštosios mokyklos – steigėja. Šiuo metu kolegijos Vilniaus ir Kauno skyriuose studijuoja apie 450 studentų. Vilniaus kooperacijos kolegija viena iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo vykdyti aukštojo neuniversitetinio mokslo programas.

Lietkoopsąjunga – Tarptautinio kooperacijos aljanso, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos ir Lietuvos kooperatyvų konfederacijos narė. Ji aktyviai dalyvauja šių organizacijų veikloje ir sistemingai plečia ryšius su kitų šalių partneriais.

Daugiau apie Lietkoopsąjungą galite sužinoti čia: http://www.lvks.lt/Naujienos-ir-aktualijos/