Asociacija Lietuvos kredito unijos

Asociacija Lietuvos kredito unijos (Asociacija) įkurta 1997 m. lapkričio 13 d.

Asociacija vienija 58 iš 73 Lietuvoje veikiančių kredito unijų. Asociacija vysto narių – kredito unijų – galimybes augti ir plėstis, atstovauja jų interesams skirtingose institucijose ir organizacijose. 

Vizija
Vieningai ir atsakingai atstovauti bei reprezentuoti kredito unijų judėjimą visuomenėje ir siekti didžiausio žinomumo bei patrauklumo, įgyvendinant kooperacijos principus bendruomenėje.

Misija

 • Pristatant kredito unijų judėjimą ir bendradarbiaujant su visomis mūsų šalies bei kitų šalių kredito unijomis, didinti žinomumą Lietuvoje ir užsienyje;
 • Skleisti informaciją visuomenei apie kredito unijų sukauptą patirtį, veiklos paprastumą, patogumą ir patikimumą;
 • Formuoti teigiamą kredito unijų įvaizdį;
 • Padėti kredito unijoms reprezentuoti jų veiklą pagal vieningą strategiją bei kryptingai vystyti bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimą;

 

Vertybės

 • Lietuvoje ir užsienyje sukaupta kredito unijų judėjimų, finansų bei projektų valdymo ir kita patirtis;
 • Kooperacijos principai ir jų naudojimas;
 • Žmonės – judėjimo nariai, propaguojantys tradicijas, verslumą bendruomenėje, pilietiškumą;
 • Apsikeitimas idėjomis efektyviam veiklos vykdymui;
 • Atvirumas – kredito unijų nuomonė, poreikiai ir lūkesčiai yra svarbiausi;
 • Novatoriškumas – mokomės, diegiame naujoves ir esame lankstūs pokyčiams;
 • Atsakomybė ir kompetencija savo vykdomai veiklai.

Asociacija skatina vietinį ir tarptautinių bendradarbiavimą su visomis Lietuvos bei kitų šalių kredito unijomis, kooperatyvais ir kitomis verslo organizacijomis. Taip pat rengia tarptautinius renginius, vizitus, skleidžia informaciją visuomenei apie kredito unijų sukauptą patirtį, veiklą ir galimybes.

Asociacija Lietuvos kredito unijos savo veikloje vadovaujasi įstatais, kurie susiję su Kredito unijų įstatymu, Asociacijų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Labdaros ir paramos fondų įstatymu, Įmonių įstatymu bei kitomis įstatymų normomis, taip pat vadovaujasi Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos darbo reglamentu, Asociacijos Lietuvos kredito unijos apskaitos politika, Administracijos darbo reglamentu ir kitais norminiais aktais.

Daugiau apie Asociaciją galite sužinoti čia: http://www.alku.lt/